29 martie 2021 – 12 decembrie 2021

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI Organizatorul concursului Continuam impreuna-sarbatorim impreuna“ (denumit în continuare „Concursul”) este Parapeti Roger SRL cu sediul in Cluj Napoca, strada Eugen Lovinescu nr 17, judetul Cluj cod fiscal RO 31595847 și Registrul Comerțului J12/1419/2013

(denumit încontinuare „Organizatorul”).
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial

al acestuia, (denumit în continuare„Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul Oficial este intocmit de catre Organizator si va fi adus la cunoștința participanților prin intermediul mijloacelor publice de comunicare, varianta actualizată a regulamentului fiind disponibilă cu titlu gratuit, pe perioada desfasurarii concursului pe site-ul https://www.parapetroger.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul in mod unilateral si respectand dispozitiile legale in materie, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari. Organizatorul nu îsi asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către Participanți, atât timp cât acestea sunt afișate pe site-ul Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.

Niciun participant nu va putea solicita continuarea concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea/întreruperea/prelungirea/sistarea regulamentară a Concursului.

Validarea câștigătorilor și modul în care acest Concurs se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale de catre Participanti nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiului.

Termenii și conținutul acestui Regulament au fost concepute și redactate de Organizator și nu pot face obiectul niciunei modificări sau interpretări contrare din partea unor terți.

Interpretarea si implementarea Regulamentului vor fi in totalitate la latitudinea Organizatorului. Decizia Organizatorului va fi finala si irevocabila si nu va putea fi contestata in nicio forma de participanti.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa adauge noi reguli in acest Regulament, din orice motiv si oricand in timp, pe parcursul desfasurarii Concursului sau in orice alt moment, varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.parapetroger.ro

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a ignora participările care nu sunt conforme acestui Regulament şi de a întreprinde orice măsură rezonabilă pentru a se proteja împotriva cererilor frauduloase sau incorecte, inclusiv dar fără a se limita la verificări ulterioare în ceea ce priveşte identitatea sau alte date relevante despre participant.

Predarea premiului se poate constitui intr-un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acordul mandatarului castigatorului referitor la faptul ca persoana, numele si fotografia acestuia pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si/sau video de catre Organizator fara niciun fel de alta compensatie din partea acestuia.

Informatii suplimentare cu privire la modalitatea prin care Castigatorul poate intra in posesia premiului si orice alte detalii referitoare la Concurs se pot obtine de la telefon 0721857127. In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare, Organizatorul isi asuma obligatia de a face publice prin mijloace specifice numele castigatorului si premiul acordat.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 29 martie 2021 (00:00:00) 12 decembrie 2021 (23:59:59), în acord cu prevederile Regulamentului (denumită în continuare „Perioada Concursului”). Dupa data incheierii concursuui, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.

Concursul este organizat si se desfasoara pentru toti participantii, persoane juridice, clienti ai Organizatorului de pe intreg teritoriul Romaniei cu conditia respectarii tuturor conditiilor din Regulament. Orice modificare va fi adusă la cunoștința participanților prin intermediul mijloacelor publice de comunicare, varianta actualizată a regulamentului fiind disponibilă pe site-ul https://www.parapetroger.ro

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil exclusiv persoanelor juridice, clienti ai Organizatorului, rezidente în România, care accepta si respectă termenii si condițiile de participare conform Regulamentului și care urmează indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea (denumita în continuare „Participant”). Mai mult, participantul trebuie sa fie un “posesor” al unei adrese de e-mail in perioada promotiei. “Posesor” este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

In vederea participarii la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. să achizitioneze, cumpere si sa achite produse de la Organizator in valoare minima de 15.000 lei fara TVA;

b. sa isi exprime in mod expres consimtamantul si intentia de a participa la concurs si sa furnizeze o adresa valida de e-mail pentru comunicarile referitoare la concurs, unde vor putea

adresa orice intrebari sau nelămuriri, Organizatorul urmand a răspunde în cel mai scurt timp posibil;

c. sa raspunda unui chestionar – Anexa 1 – pe care il va primi de la Organizator si pe care va trebui sa il retrimita la adresa de e-mail contact@parapetroger.ro pana la data de 8 decembrie 2021, ora 24:00. Asadar, eligibili pentru a intra în faza de participare la tombolă sunt participantii care au răspuns la întrebările din Chestionarul menţionat şi au trimis răspunsul prin e-mail până la data mentionata;

Nu sunt eligibili a participa la Tombola angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participanții la acest Concurs acceptă implicit ca numele și fotografiile lor să poată fi făcute publice și utilizate în scop publicitar.

Participarea la Concurs implică prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute legislatia aplicabila privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Participanții au luat cunoștință și sunt de acord că Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul unui Participant care nu îndeplinește condițiile de participare la Concurs, chiar dacă Participantul a fost declarat câștigător în cadrul Concursului.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Pe durata Concursului, se vor acorda 1 premiu, care consta in câştigarea unui autoturism Dacia Logan pachet dotare Comfort, an fabricatie 2021, 0 Km, prin organizarea unei tombole. Pretul exact nu se cunoaste la momentul intocmirii Regulamentului, deoarece autoturismul va urma sa fie achizitionat in perioada din apropierea tombolei, iar producatorul va modifica pretul pana la momentul achizitiei, insa la acest moment valoarea aproximativa este de aproximatv 12.000 euro (tva inclus) si pretul final este determinabil conform ofertei din luna decembrie 2021.

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul consursului este reprezentata de pretul de vanzare din luna decembrie a automobilului Dacia Logan pachet dotare Comfort, an fabricatie 2021, 0 Km. Câștigătorul nu poate opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.

În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. Exceptie se face doar in cazul societatilor partenere revanzatoare care doresc sa acorde codurile de participare clientilor lor finali, caz in care va trebui anuntat organizatorul cel tarziu cu 10 zile inaintea extragerii precizand exact numele clientului si numarul de coduri pe care doreste sa le acorde.

Premiile vor fi oferite câștigătorilor după confirmarea lor ca și câștigători finali (prin contactarea lor folosind datele furnizate în mesaj privat, folosind mailul) și după verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se va desfasura astfel:

– Pana la data de 8 decembrie 2021, ora 24:00, toti clientii Organizatorului doritori sa participle la tombola, care îndeplinesc condițiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE), vor trimite completate Chestionarele pe adresa de e-mail a Organizatorului, in vederea confirmarii intentiei de participare;

– In cazul societatilor partenere revanzatoare care doresc sa acorde codurile de participare clientilor lor finali, este necesara anuntarea Organizatorului cel tarziu cu 10 zile inaintea extragerii precizand exact numele clientului si numarul de coduri pe care doreste sa le acorde, precum si acordul expres al acestuia;

– clientii Organizatorului care au transmis Chestionarul completat in termenul de mai sus, in urma oricaror achizitii cumulate de 15.000 lei, tva exclus, vor primi cate un cod de participare pentru fiecare 15.000 lei. Cu 3 zile inainte de tombola, respectiv in 10 decembrie 2021, tuturor clientilor li se vor cumula sumele totale ale facturilor din perioada concursului, cu conditia ca acestea sa fie achitate sau sa respecte conditiile de plata agreate dintre parti, iar suma totala rezultata se va imparti la 15.000 rezultand astfel numarul de coduri cu care clientul respectiv va participa la tombola. Nu se permite rotunjirea in sus. Codurile vor fi comunicate participantilor prin e-mail de ctre Organizator.

– Organizatorul va organiza o selectie a castigatorului dintre participantii eligibili, prin intrmediul unei tombole organizate în ziua de luni, 13 decembrie 2021, prin urmatorul sistem: https://www.random.org/

– Castigatorul va fi anuntat in mod public pe pagina de internet https://www.parapetroger.ro, pe pagina de facebook a Organizatorului la data de 13 decembrie ora 13:00:00 si acesta va fi contactat prin intermediul datelor de contact puse la dispozitie in cadrul procesului de inscriere la concurs; Conform art. 42 alin. (2) din OG 99/2000 privindcomercializarea produselor și serviciilor de piață, regulamentul de participare trebuie să cuprindă obligația Organizatorului de a face publice numele câștigătorului și câștigurile acordate;

– Castigatorul va avea la dispoziție 3 zile lucrătoare, de la momentul solicitarii prin e-mail de catre Organizator, să pună la dispoziția acestuia toate actele si informatiile necesare intocmirii procesului verbal de predare primire a premiilor. Ulterior acestui moment, castigatorul este declarant validat si i se va comunica modalitatea in care poate intra in posesia premiului. Adresa la care va avea loc predarea este (va fi comunicata ulterior). In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat în termen de 3 (trei) zile lucratoare sau, dupa ce este contactat, nu urmeaza instructiunile oferite de Organizator cu privire la ridicarea premiului, atunci Organizatorul va putea aloca premiul urmatorului participant validat in conditiile mai sus mentionate, informatiile actualizate privind castigatorul Concursului fiind publicate pe pagina de Facebook si pe pagina de internet www.parapetroger.ro

– In termen de 7 zile lucratoare, castigatorul validat este obligat sa se prezinte prin reprezentant al persoanei juridice sau prin imputernicit cu mandat autentic pentru a ridica premiul

si pentru a semna procesul – verbal de predare primire la adresa indicata. Acesta va prezenta in original atat documentele de identificare ale persoanei juridice, cat si actul de identitate personal.

– Acordarea premiului nu este conditionata de achizitionarea vreunui serviciu sau produs, sau de alta cheltuiala suplimentara.

Înscrierile înainte sau după perioadele menţionate în Regulament nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate din orice motov.

Imposibilitatea câstigătorului de a intra în posesia premiului din diverse motive exonerează Organizatorul de orice răspundere.

Organizatorul Concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestuia. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiului si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiul acordat in cadrul Concursului, acestea fiind in sarcina producatorilor/distribuitorilor care comercializeaza produsele acordate sub forma de premii de catre Organizator.

Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente române din municipiul Cluj Napoca. Legea aplicabilă este legea română.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei caurmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

SECȚIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi întrerupt/incetat la implinirea termenului pentru care a fost anuntata campania,în caz de forță majoră, in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs sau prin decizie unilaterală a Organizatorului.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE
Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare

pentru Participanți percepute de Organizator.

Participanții iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile. În acest sens, Organizatorul se obliga să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata și depunerea declarațiilor fiscal corespunzătoare);

Scopul acestei tombole este de promovare a organizatorului si de fidelizare a clientilor si nu reprezinta oferirea unui joc de noroc pentru clienti.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ORGANIZATOR:

SC PARAPET ROGER SRL, Administrator
Ovidiu Ioan Costea Varga