Parapeții nu înseamnă doar menținerea vehiculelor pe drum, ei trebuie să ajute și la siguranța ocupanților vehiculelor.

Parapeții reprezintă una dintre cele mai uzuale forme ale sistemelor, de reținere a vehiculelor pe care le găsim pe șosele. Ei previn căderile mortale de pe drumurile montane, protejează pietonii si opresc vehiculele să treacă peste linia mediană dintre sensuri, pe drumurile aglomerate.

Dar, ei sunt mai mult decât garduri metalice proiectate/create pentru a fi suficient de puternice ca să reziste la impacturi. Diferitele clase de performanță, ajută cu privire la luarea deciziei despre care tip de parapet funcționează cel mai bine, in fiecare caz in parte.

In conformitate cu Normativul European SREN 1317 clasa de performanță a parapeților se determină prin folosirea a trei parametri cheie. Primul se referă la gradul de duritate. Acesta determină categoriile; normal-semigreu (N1 și N2), greu (H1 și H2) și foarte greu (H3, H4a și H4b). Al doilea parametru este nivelul de deformare al parapetului, care se împarte in opt clase, de la W1(0,6m) până la W8 (3,5m), al treilea și ultimul parametru este ASI –acceleration severity index, care oferă informații despre forțele care acționează asupra ocupanților vehiculelor in cazul accidentelor. Există trei clase ASI clasa A, B și C, unde A reprezintă forțele cele mai scăzute.

In prezent, se pare ca ASI este tot mai puțin luat in calcul când se alege tipul de parapet.

Scopul principal pentru montarea parapeților este protecția oamenilor, indiferent că sunt pietoni sau ocupanți ai vehiculelor. Pentru alegerea corectă a parapetului ce urmează a fi instalat, este esențial să se ia in considerare principalul tip de vehicul de pe drum (categoria drumului) și spațiul existent intre parapet și obstacole (podețe, șanțuri, cale ferată, copaci, construcții etc). Protecția pasagerului este de asemenea cruciala.