In Europa, implicit in România, normativul SREN 1317 este standardul de reglementare al VRS (sistemul de reținere al vehiculelor cu ajutorul parapetilor metalici rutieri) iar reglementările din normativ, au demonstrat situația prezentă precum și direcția viitoare de dezvoltare.

Standardul SREN 1317-1 se referă la vehiculele folosite pentru teste de impact și schimbările făcute versiunii revizuite din 1998. Standardul SREN 1317–2 se referă la condițiile de testare a parapeților și a diferitelor niveluri de deformare, modificări introduse in versiunea din 2010, inclusiv adăugarea claselor L.

Standardul SREN 1317–3 se focalizează pe cum funcționează sistemul, capacitatea de redirecționare, matricea condițiilor de testare, clasele de performanță și indicii de severitate. De asemenea, se referă la o grupa de produse realizate din elemente similare, pornind de la o unitate de bază deja testată.

Standardul SREN 1317–4 este un pre-standard pentru elemente terminale, tranziții, parapeți demontabili. TS1317-8 se ocupă de sistemele de protecție a motocicliștilor, inclusiv testele pentru diferite sisteme și criteriile de acceptare.

Strategia Comisiei Europene (CE) a început cu o nouă abordare, ajungând la final prin a elabora cerințe obligatorii pentru toate statele membre UE. Acestea au inclus standarde armonizate (hEN), declarația de performanță și au permis folosirea marcajului CE pe produse. Intre timp standardul armonizat se referă și la metodele și criteriile pentru determinarea performanțelor esențiale conform solicitării UE, iar anexa ZA precizează cum se folosește și cum se aplică marcajul CE.

Standardul SREN 1317-5 a rezultat din munca incepută in 1990 și cuprinde procedurile stricte referitoare la modul in care se poate obține un marcaj CE.

Modificarea standardelor actuale este în curs, iar scopul este o unificare a standardelor. Standardul SREN 1317-4:2014 se referă la diferitele puncte de impact pentru vehicule in timp ce SREN 1317-7:2014 se referă la elementele terminale. Pentru acest ultim standard se preconizează o reorganizare/revizuire completă cu o mai bună identificare a punctelor de instalare, a diferitelor puncte de impact și a creșterii matricei de testare. Pentru tranziții există un document informativ care prezintă diferite metode de evaluare, inclusiv teste de impact, testări virtuale și calculație.

Pentru standardul SREN 1317–5:2014 structura este schimbată, prin adăugarea testelor de caracterizare a solului si testelor de integritate.